SØKNADSFRIST 1. OKTOBER - FOR LEIE AV ATELIER I 2020

Send en kort begrunnelse (en A4 side), en kort CV (en A4 side) og inntil 5 foto (i liten oppløsning) av din kunstnerisk produksjon

Atelier aktivitetskalender

Åpne måneder er ledig for leie

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player